Balans MSA 2017

Toelichting op de balans en resultatenrekening MSA 2017