Werkgroep molenonderhoud 2018

De werkgroep Molenonderhoud bestaat uit bestuurslid Andreas de Vos en aanvullend Rob Vader, die eind van het jaar om praktische reden bedankt heeft.

In 2018 is weer veel werk verzet om het molenbezit van Molenstichting Alkmaar en Omstreken in goede staat te krijgen en houden. Dit betreft niet alleen de molens zelf (bouwkundig), maar ook het erf dat toch bepalend is voor het beeld rond de molens. Het streven is een zo goed mogelijk beeld van de molens in hun bedrijfsvaardige tijd te geven. Samen met het draaien/malen van de molens vormt dit de presentatie van dit erfgoed. Het bestuur doet dit niet alleen, dankzij de hulp van onze molenaars en vrijwilligers die zij ter assistentie inschakelen wordt hier in grote mate aan bijgedragen.

 • 2018 was het zesde (laatste) loopjaar van de Brim-2011 die in 2012 is aangevraagd en toegekend,
 • Waar nodig zijn bij de diverse molens controles en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de cv-ketels, brandblusapparatuur en de bliksemafleiderinstallatie.
 • Van Reeuwijk Bouwmeester heeft de SIM-aanvraag, namens MSA opgesteld en ingediend. MSA heeft de beschikkingen ontvangen, alle aanvragen zijn toegekend.
 • Na de projecten van het rietdek bij Molen B, D en E is met name voor Molen D en E het onderhoud beperkt tot hetgeen echt geen uitstel verdraagt. Van beide molens is de volledige BRIM-subsidie opgebruikt. Voor de overige molens is vooral een inventarisatie gemaakt van wat er nog aan BRIM-subsidie resteert en welke werkzaamheden in 2018 nog uitgevoerd kunnen en moeten worden binnen dat budget. Voor Molen B resulteert dit in een nieuw veiligheidshek rond de molen. Bij Molen C en de Ambachtsmolen staat herstel van de veldmuren op het programma.
 • Er is contact geweest met de provincie Noord-Holland inzake de slechte toestand van de beschoeiïngen langs de Molenkade en bij de Ambachtsmolen. Voor het stuk langs de molenkade (eigendom provincie) is de provincie bezig met het proces van voorbereiding voor herstel. MSA kan zodra de aannemer hiervan bekend is aan deze vragen de beschoeiing bij de Ambachtsmolen te herstellen. Mogelijk dat door die combinatie een prijsvoordeel gerealiseerd kan worden.

De Bosmolen

(fam. Heere):

Behalve het normale schilder en teerwerk aan molen en schuur zijn de volgende zaken opvallend:

 • Roeden behandeld met ijzerlak. Alle kikkers bij de las ontroest en geconserveerd.
 • Op de kap en onder de rietplanken bij 3 velden herstel van het rietdek.
 • Bij een aantal zesruiters delen stopverf ingeboet met monustop, daarna 2x geschilderd.
 • 2 raamluiken westzijde vernieuwd met hergebruik van de gehengen en luikje bij raam van de keukenkastt.
 • Vijzelwiel en wiggen behandeld tegen houtworm.
 • 2 nieuwe zeilen geleverd door de zeilenmaker.
 • De wachtdeur met kozijn is vervangen. Dit is op kosten van HHNK.

Molen B

(fam. Groot):

Onderhoudswerk:

 • Vervangen veiligheidshek rond de molen (door omstandigheden uitgesteld naar 1e kwartaal 2019)

Molen C

(fam. Van der Lende):

 • Herstel van voegwerk en het verwijderen van latex op veldmuren en penanten. Nieuwe keim-verf. Wegens omstandigheden uitgesteld tot voorjaar 2019.
 • Diverse kleine onderhoudswerken aan molen en schuur: gevlucht en gangwerk nagezien, extra krammen voor stormtouwen (wegens veiligheid op de deurtrapjes), goot van de schuur. Tochtschot in de achterwaterloop vervangen.

Molen D

(fam. Kreuning):

 • NW-kozijn hersteld, Weegdelen en kozijn van de schuur vervangen / hersteld (Poland).
 • Vorstplanken op de kap geteerd en veiligheidsogen vastgezet (Poland)
 • Alle hekken geschilderd, interieur geschilderd (molenaar).
 • Kleine stormschade (September) op de ZW hoek ter hoogte van de kapzolder, door ’t Eiland hersteld

Molen E

(fam. Van den Aakster):

 • Drainage langs de molen naast het oude fietspad, met een uitloop naar de vaart aangelegd (Klein Texas) om bij hevige regenvall de wateroverlast in de kelder te beperken.
 • Weeg gedeeltelijk, schuur en hekwerken geheel geschilderd (molenaar),
 • Bouwafval onder de molen verwijderd (molenaar).

Ambachtsmolen

(fam. Kuijper):

 • De veldmuren aan de zuidzijde worden slecht, herstel in 2018 is door omstandigheden verschoven naar begin 2019.

Varnebroeker molen

 • (R. van den Aakster en J. van Vliet)
 • In hoofdzaak teren/schilderen van molen en hut uitgevoerd.
 • Hekwiggen aangeslagen;
 • Grasmaaier hersteld (Peter Heere)

Concluderend:

 • De molens draaien veel;
 • de molens (met name de 4 aan de Molenkade) trekken veel publiek, waarbij Molendag steeds de kroon spant. De activiteiten en PR die door de molenaars hiervoor worden georganiseerd dragen hier in grote mate in bij;
 • Door de molenaars wordt flink meegewerkt in het onderhoud van de molens en erven;
 • Er ligt nog veel meer werk te wachten.

Tot zover 2018,
Werkgroep Molenonderhoud, Andreas de Vos