ANBI

ANBI logoSinds 2008 staat  de Stichting op de lijst met goede doelen, de ANBI,
( Algemeen Nut Beogende Instellingen )
Die lijst is opgesteld door de Belastingdienst.
De Molenstichting Alkmaar en Omgeving heeft dus een ANBI-status,
wat betekent dat de belastingdienst erkent dat alle legaten, sponsorgelden en donaties voor 100 % worden besteed aan de molens.

Waar gaat het geld naar toe?

Wij onderhouden en restaureren de molens en de molenerven. Tevens zorgen wij er voor dat  de molenbiotopen in ons werkgebied bewaard blijven.
Op al onze molens wordt gedraaid door daartoe bevoegde en gediplomeerde molenaars, welke lid zijn van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Zij draaien de molens, zij maaien de erven en zorgen voor het dagelijks onderhoud. Het zijn allemaal mensen met liefde voor ons erfgoed.
Alle molens zijn Rijks-monumenten.

Wat doen en deden de Molens?

Alkmaar is een molenstad:
In de polders rond Alkmaar staan nog heel veel molens. De oudste molen dateert uit de zestiende eeuw, de jongste molen uit de negentiende eeuw; dat is de Varnebroekmolen van 1858.
De functie van de molens vroeger was:
Zorgen dat Alkmaar en de omgeving niet onder water kwam te staan.
Zij sloegen het water uit de omliggende polders, de Oudorper polder, de Schermer, de Heerhugowaard, de Bergermeer, de Geestemerambacht.
Ook zijn er twee korenmolens in het gebied rond Alkmaar.
De functie van de molens is nu:
Levende geschiedenis, ambacht en het bewaren van de echte Hollandse uitstralng.
En: In geval van wateroverlast helpen de molens mee om het water weg te slaan uit de polders.

Sponsoren en donateurs

De stichting is afhankelijk van vrijwilligers en van uw giften en donaties om haar doelen te kunnen verwezenlijken. Alles wat we doen kost geld.Vrijwilligers lijken wel gratis, maar ze moeten zo nu en dan ook ‘beloond’ worden.

De bestuursleden ontvangen overigens voor hun inspanning en werkzaamheden geen vergoeding.
Zonder donateurs en sponsors en donoren kan de Stichting niet bestaan.
Met de ANBI-status zijn alle giften aan de Stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en omdat het een “culturele instelling” betreft mag u voor aftrek dit bedrag zelfs met 25 % verhogen!

Is uw interesse gewekt?

wilt u meer lezen over de ANBI status? Kijkt u dan op de website van de Belastingdienst.
U kunt onze registratie controleren met de volgende link:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

Zou u graag verdere informatie ontvangen?
Of heeft u andere vragen over de Molenstichting Alkmaar e.o.?

Stuur een mail naar info@molenstichtingalkmaar.nl