Werkgroep molenbiotoop 2018

De molenbiotoop vereist constante aandacht om ontwikkelingen die bedreigend zijn voor het functioneren (door verminderde windvang en turbulentie) en de zichtbaarheid van de molen in beeld te krijgen en daarop waar mogelijk te reageren.

2018 was een zeer rustig jaar, er zijn geen activiteiten geweest. Wel staat voor 2019 wat te wachten wegens ontwikkelingen bij de Geestmolen (Leegstaande kantoor van Rooker) en mogelijk bij de Sluismolen (Taqa terrein).

Ook de molenbiotoop rond de eigen molens blijft onze aandacht houden, waarbij de inrichting van de molenerven zeker een aandachtspunt is. Molenerven zijn onderdeel van de presentatie van ons erfgoed, en dienen een voorbeeldfunctie. De molenaars zijn zelf ook actief om de molenbiotoop buiten de molenerven waar mogelijk te verbeteren.

Tot zover 2018,
Werkgroep Molenbiotoop, Andreas de Vos