Jaarverslag Molenstichting Alkmaar e.o. 2023

Het jaar kende hoogte- en dieptepunten. Wij moesten helaas veel te vroeg afscheid nemen van onze voorzitter Paul Zaman die op 27 mei is overleden. Gedurende 6 jaar heeft hij met z’n enthousiasme en deskundigheid zijn bijdrage aan de Molenstichting geleverd. Jos de Moel werd bereid gevonden om de taken van Paul over te nemen en werd op 1 augustus door het bestuur als nieuwe voorzitter benoemd.

Nog onder toeziend oog van Paul Zaman werden op 23 maart de wiekenkruizen vervangen van Molens B, D en E. Dat was een spectaculaire operatie, die op de Nationale Molendag werd gevierd met de officiële ingebruikname door burgemeester Anja Schouten van Alkmaar, directeur van De Hollandsche Molenvereniging, Nicole Bakker, de Provincie Noordholland, vertegenwoordigd door Ernst van der Kleij en namens de Ambachtsvrouwe van de Oudorperpolder mevrouw C.L.de Carvalho-Heineken in de vertegenwoordiging van haar zoon Charles de Carvalho.

De Molenstichting heeft het afgelopen jaar belangrijke donaties en een legaat ontvangen. Dat heeft het mede mogelijk gemaakt om te voorzien in het noodzakelijke onderhoud van de molens, schuren en erven. Zo is er opdracht verleend voor het vervangen van de roeden en het wiekenkruis van de Ambachtsmolen in Oudorp, welke werkzaamheden in 2024 zullen worden uitgevoerd. Het heeft ons tevens in de gelegenheid gesteld om de enthousiaste molenmaker in opleiding Stan Baltus van molen De Mol in Limmen te sponseren teneinde hem in staat te stellen om nieuwe zeilen aan te schaffen. Wij vinden het belangrijk dat het vakmanschap van de molenmaker in stand wordt gehouden en wordt overgedragen naar een nieuwe generatie.

Het onderhoud aan de molens wordt grotendeels gefinancierd door middel van subsidies van Rijk, Provincie, Gemeenten en Goede Doelen Stichtingen (o.a. via De Vereniging De Hollandsche Molen). Teneinde voor deze Subsidie Instandhouding (rijks)Monumenten (SIM) in aanmerking te komen, dienen inschattingen te worden gemaakt van de kosten die voor de komende zes jaar worden verwacht. Onze technische bestuursleden, aangevuld met een professioneel adviesbureau maken daartoe een begroting die bij subsidiegevers wordt ingediend. In 2023 is deze voorbereid en wordt in 2024 ingediend voor de komende zes jaar.

Naast de verschillende subsidies die wij ontvangen is het belangrijk dat wij worden ondersteund door onze 270 donateurs en sponsors die ons draagvlak geven om deze prachtige historische monumenten in stand te houden. Zij worden daarover o.a. geïnformeerd via het kwartaalmagazine De Molenpost.

Als bestuur zijn wij natuurlijk dank verschuldigd aan onze vrijwillige molenaars en hun partners voor hun inzet, deskundigheid en enthousiasme. Datzelfde geldt voor onze technische specialisten, verbonden aan het bestuur en niet op de laatste plaats, onze penningmeester en secretaris, die de zaken weer piekfijn op een rij hadden.

 

Jos de Moel, voorzitter.