ANBI logoAanmelden legaat of schenkingen

Wij zijn gaarne bereid om u zonodig te begeleiden hoe en in welke vorm u een legaat of schenking aan onze Stichting kunt doen.

Ons IBAN nr. voor donaties en schenkingen is: NL36 INGB 003 3455 81
Ons algemeen banknr: NL52 RABO 0396 4407 38