WELKOM

Bestuur en molenaars van de Molenstichting Alkmaar e.o. heten u van harte welkom op onze website. Fijn dat u nieuwsgierig bent naar het wel en wee van onze stichting. De stichting is in maart 1988 opgericht. De voormalige Alkmaarse Molenvereniging is in 2000 hierin opgegaan.

Het Doel

Het doel van de Molenstichting Alkmaar e.o. zoals dit in de statuten beschreven staat is: “Het in stand houden en bevorderen van monumenten beschermd op grond van de monumentenwet, in het bijzonder van windmolens welke cultuurhistorische waarden bezitten in nauwe samenhang met hun biotoop en gelegen zijn in Alkmaar of haar omgeving en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zowel actief als passief “.

In het meerjaren beleidsplan (2011-2016) staan als belangrijke ambities De stichting zal, indien mogelijk en/of noodzakelijk, de windmolens in haar werkterrein aan haar werkbezit toevoegen en zich beijveren om alle molens die in haar bezit zijn draaivaardig en indien mogelijk maalvaardig te laten zijn.

De stichting zal alle middelen aanwenden die in haar vermogen liggen om de omgeving van haar molenbezit, de zogenaamde molenbiotoop, te beschermen.

De stichting ziet het als haar taak om een zo breed mogelijk publiek te interessere voor het behoud en het in stand houden van windmolens.

De Molenstichting Alkmaar e.o.

De Molenstichting Alkmaar e.o. had tot januari 2012 zes molens in haar bezit; allen Windwatermolens, alle zes binnenkruiers, waarvan vijf z.g. Strijkmolens. De zes molens verkeren in uitstekende staat van onderhoud en zijn maal- of draaivaardig.

Sinds januari 2012 is de zevende molen daaraan toegevoegd, t.w. de Varnebroekermolen gelegen aan het Maalwater te Heiloo. De Varnebroekermolen is een z.g. Weide- of Wipmolen en is in 2013 door de stichting grondig gerestaureerd.

Ons werkgebied strekt van ruwweg Alkmaar, Oudorp, Heiloo, Egmond, Bergen en Schoorl tot Petten.

Molenstichting Alkmaar doet ook mee aan de Rabo Clubkascampagne

Al onze molens kunt u afzonderlijk op deze website bekijken.

Om de molens in werkelijkheid te bezichtigen kunt u met de afzonderlijke molenaars een afspraak maken.

U kunt de molens ook bezichtigen op de Nationale Molendag (tweede zaterdag in mei) of op de Open Monumentendag (tweede zaterdag in september).

De Molenstichting kan haar doelstelling slechts vormgeven door middel van de niet aflatende steun van vrijwilligers, vaklieden, sponsoren, subsidiënten en donateurs.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze website.
Voor nadere informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met onze stichting via het e-mailadres info@molenstichtingalkmaar.nl

ANBI logo

Donateur Worden

De Molenstichting kan haar doelstelling slechts vormgeven door middel van de niet aflatende steun van vrijwilligers, vaklieden, sponsoren, subsidiënten en donateurs.

Doneer zelf eenvoudig een bedrag

Scan de QR-Code en maak direct een bedrag over naar de Stichting.
Voor ingevuld is € 10,00 maar dit kan zelf worden aangepast van 1 tot 100 euro.
Op deze wijze geeft u ons een eenmalige donatie.

Wij danken u hartelijk voor uw steun.

Molenstichting Alkmaar Doneren