History of Dutch Windmills with Han Kuijper

De Ambachtsmolen

De grootste wens van Han Kuijper ging in vervulling toen hij vernam dat hij als molenaar van de Ambachtsmolen (1632) was aangesteld.
Met vele vrijwilligers is hij in 2003 direct aan de slag gegaan.
Er werd een molenloods gebouwd die als tijdelijk onderkomen werd ingericht.
Daarna kon in 2005 het grote werk beginnen: de roeden werden gestreken
De molen werd van nieuw riet voorzien op de kap en de romp.
De Oudorper gemeenschap was ingenomen met het feit dat de molen gerestaureerd werd.
Velen tekenden voor het donateurschap: het was ook hun molen.
Han timmerde met behulp van vrijwilligers een authentiek interieur in de molen.
In juni 2005 kon de vang gelicht worden door de toenmalige burgemeester van Alkmaar, mevrouw M.van Rossem. Vele Oudorpers waren er bij.
In 2006 was de molen geheel voltooid. De voorzitter van de Noord-Hollandse Molenfederatie de heer P.Tanger overhandigde de sleutel aan de nieuwe bewoners.
Het is de bedoeling dat er in de toekomst nog weer een vijzel in de molen wordt aangebracht, waardoor de molen weer volwaardig kan malen.
De molen wordt opengesteld tijdens de Nationale Molendagen in Mei en de Open Monumentendagen in September. Daarnaast is de molen op afspraak te bezoeken.

Klik hier voor meer informatie over de Ambachtsmolen.
( U komt dan op de website van de Molendatabase.nl )

Molenaar: Han Kuijper
‘t Wuiver 35, 1829 CH Oudorp

Tel.: 072-5150967
Mail: h.kuijper@gmail.com

Google Maps Ambachtsmolen Oudorp NH