Samenstelling Bestuur

Voorzitter
Paul Zaman
mobiel: 06-45361856

Secretaris
Peter Naberman
mail: info@molenstichtingalkmaar.nl
mobiel: 06-51678733

Penningmeester
Simon Swart

PR en fondsenwerving
Cees Stam

Onderhoud & restauratie
Andreas de Vos

Externe ondersteuning van het bestuur
Rob de Vries

Werkgroep onderhoud
Geert Liefting

Algemeen correspondentieadres
Nassauplein 30
1815 GN Alkmaar