Samenstelling Bestuur

Voorzitter
Jos de Moel
06-53327787

Secretaris
Peter Naberman
info@molenstichtingalkmaar.nl
06-51678733

Penningmeester
Simon Swart
06-39861596

PR en fondsenwerving
Cees Stam
06-83596255

Onderhoud & restauratie
Andreas de Vos
06-29033679

Externe ondersteuning van het bestuur
Rob de Vries

Werkgroep onderhoud
Geert Liefting
06-55398614

Algemeen correspondentieadres
Nassauplein 30
1815 GN Alkmaar