Nieuws


Restauratieproject rietdekken 2016 Molenkade (Zeswielen) te Alkmaar-Oudorp

Na de verwerving van de benodigde fondsen door het bestuur van de Molenstichting, kon zij begin juni het startsein geven voor de vervanging van het riet op de achtkant van Molen E.
Een ingrijpende gebeurtenis die gelukkig maar 1 keer in de 40 jaar voorkomt.
Daarbij is tevens het houtwerk onder handen genomen met insectenverdelger en hebben de timmerbedrijven Poland en Witteman aanvullende werkzaamheden verricht.

Vervolgens zijn het achtkant en de kap van molen D aan de beurt, zoals op bijgaande foto’s is te zien. Rietdekken is een eeuwenoud ambacht dat nog veel handwerk vereist.

De restauratie verloopt voorspoedig mede dank zij het gunstige weer en de inzet van extra personeel door de rietdekker Kooijman.
Als laatste wordt de kap van molen B van nieuw riet voorzien en zo staan de strijkmolens aan de Molenkade er voor de komende 40 jaar rond augustus weer „gedekt” bij.
Vanaf begin 2014 is de Molenstichting al bezig geweest met fondsenwerving van dit project.
De totale kosten zijn begroot op plm. € 180.000,-
De gemeente Alkmaar heeft als „Molenstad” ook haar verantwoording genomen en haar subsidiefondsen beschikbaar gesteld.

Verder zijn er sponsorbijdragen geleverd door de Vereniging Hollandse Molen/Bank-Giroloterij, Rabobank, NH-1816 200 jaar Goede Doelen, Stichting De Jonge Arnoldus en de Ambachtvrouwe van de Oudorperpolder, mevr. C. de Carvalho-Heineken.
De Molenstichting Alkmaar financiert het restant uit eigen middelen en uit de subsidie (BRIM) van het Nationaal Restauratiefonds.