Loading...
Verslag werkgroep molenbiotoop 2017-09-06T16:53:13+00:00

Verslag werkgroep molenbiotoop 2016

Werkgroep Molenbiotoop 2016: De molenbiotoop vereist constante aandacht om ontwikkelingen die bedreigend zijn voor het functioneren (door verminderde windvang en turbulentie) en de zichtbaarheid van de molen in beeld te krijgen en daarop waar mogelijk te reageren.

De stichting heeft in 2016 actie ondernomen in de volgende zaken:.

  1. Gemeente Bergen Potstal Kat. Dit betreft de bouw van een potstal aan de Banweg te Egmond a/d Hoef in de Wimmenumerpolder. Deze ligt deels binnen de molenbeschermingszone van de Wimmenumer molen en overschrijdt de daar geldende maximale bouwhoogte. Helaas heeft ons beroepschrift niet geleid tot een aanpassing van de stal of het verhinderen van de bouw. Er waren nog meer partijen die beroep hebben aangetekend, met hetzelfde resultaat.
  2. Gemeente Alkmaar, DFS-terrein, herontwikkeling voor gedeelte met woningbouw in de vrije sector (project “Vaart”). Hierover is in 2015 succesvol een afspraak gemaakt m.b.t. de beplanting binnen die geldende biotoopcirkel van Molen E. Het project is dit jaar in uitvoering gegaan. MSA en de molenaar blijven dit volgen.

Ook de molenbiotoop rond de eigen molens blijft onze aandacht houden, waarbij de inrichting van de molenerven zeker een aandachtspunt is.
Molenerven zijn onderdeel van de presentatie van ons erfgoed, en dienen een voorbeeldfunctie.
De molenaars zijn zelf ook actief om de molenbiotoop buiten de molenerven waar mogelijk te verbeteren.

Tot zover 2016,

Werkgroep Molenbiotoop,
Andreas de Vos