Werkgroep molenbiotoop 2017

De molenbiotoop vereist constante aandacht om ontwikkelingen die bedreigend zijn voor het functioneren (door verminderde windvang en turbulentie) en de zichtbaarheid van de molen in beeld te krijgen en daarop waar mogelijk te reageren.

Wat betreft 2017:

  1. Gemeente Alkmaar, DFS-terrein, herontwikkeling voor gedeelte met woningbouw in de vrije sector (project “Vaart”). Dit project blijft aandacht en allertheid vragen omdat de gemaakte afspraken blijkbaar niet bij alle afdelingen (uitvoerend) bekend zijn. Hierdoor ontstaan afwijkingen.
  2. Verder een vrij rustig jaar wat betreft ontwikkelingen in de molenbiotopen.

Ook de molenbiotoop rond de eigen molens blijft onze aandacht houden, waarbij de inrichting van de molenerven zeker een aandachtspunt is. Molenerven zijn onderdeel van de presentatie van ons erfgoed, en dienen een voorbeeldfunctie.
De molenaars zijn zelf ook actief om de molenbiotoop buiten de molenerven waar mogelijk te verbeteren.

Tot zover 2017,
Werkgroep Molenbiotoop, Andreas de Vos