Werkgroep molenonderhoud 2017

De werkgroep Molenonderhoud bestaat uit bestuurslid Andreas de Vos en aanvullend Rob Vader, die eind van het jaar Greetje Steernberg is opgevolgd. Greetje heeft wegens persoonlijke omstandigheden haar activiteiten voor MSA moeten staken.

In 2017 is weer veel werk verzet om het molenbezit van Molenstichting Alkmaar en Omstreken in goede staat te krijgen en houden. Dit betreft niet alleen de molens zelf (bouwkundig), maar ook het erf dat toch bepalend is voor het beeld rond de molens. Het streven is een zo goed mogelijk beeld van de molens in hun bedrijfsvaardige tijd te geven. Samen met het draaien/malen van de molens vormt dit de presentatie van dit erfgoed. Het bestuur doet dit niet alleen, dankzij de hulp van onze molenaars en vrijwilligers die zij ter assistentie inschakelen wordt hier in grote mate aan bijgedragen.

 • 2017 was het vijfde loopjaar van de Brim-2011 die in 2012 is aangevraagd en toegekend,
 • Waar nodig zijn bij de diverse molens controles en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de cv-ketels, brandblusapparatuur en de bliksemafleiderinstallatie.
 • Er is opdracht verleend aan Van Reeuwijk Bouwmeester voor de inventarisaties en het opstellen van de SIM-aanvraag, welke in 2018 ingediend zal worden. De SIM was eerder bekend als de BRIM.
 • Na de projecten van het rietdek bij Molen B, D en E is met name voor Molen D en E het onderhoud beperkt tot hetgeen echt geen uitstel verdraagt. Van beide molens is de volledige BRIM-subsidie opgebruikt. Voor de overige molens is vooral een inventarisatie gemaakt van wat er nog aan BRIM-subsidie resteert en welke werkzaamheden in 2018 nog uitgevoerd kunnen en moeten worden binnen dat budget.
 • De gemeente heeft langs de Molenkade de rioolputten met pompen vervangen. Hiermee zijn de vele storingen verholpen.
 • Er is contact geweest met de provincie Noord-Holland inzake de slechte toestand van de beschoeiïngen langs de Molenkade en bij de Ambachtsmolen. Bij die laatste is de beschoeiïng van MSA geworden bij de overdracht van de molens, maar hier is een stukje erfenis overgenomen. Bovendien is recent de vaart gebaggerd, wat het schadeproces lijkt te hebben versneld.
Molen Tellerstand 31-12-’17 Tellerstand 1-1-’17 Omwentelingen 2017 Omwentelingen 2016 Draaidagen (uren) Aantal bezoekers
Bosmolen 598573 446898 151675 141115 47 50
Molen B 3240847 2996700 244147 163415 (592uren) 134 in de kap
Molen C (1)459165 (1)332014 127181 75038 45 240
Molen D (4)365866 (4)131413 234453 205467 ca. 60 300
Molen E (2)196622 (2)030622 166000 149996 52 115
Ambachtsmolen 131215 152000 45 120
Varnebroeker 718800 689666 21496 25200 30 Ca 60

De Bosmolen

(fam. Heere)

Behalve het normale schilder en teerwerk aan molen en schuur zijn de volgende zaken opvallend:

 • Roeden behandeld met ijzerlak. Alle kikkers bij de las ontroest en geconserveerd.
 • Voorwolf nieuwe stukken hout ingeboet, riet bijgestopt en gaas vastgezet.
 • Stuk houten goot vernieuwd met nieuwe stortgoot (regenpijp).
 • 2 raamluiken oostzijde vernieuwd met hergebruik van de gehengen.
 • Vijzelwiel behandeld tegen houtworm.
 • Nieuwe deur met kozijn en nieuwe gesmede gehengen voor de schuur gemaakt.
 • De wachtdeur met kozijn is aan vervanging toe. Dit is op kosten van HHNK en zal in 2018 uitgevoerd worden

Molen B

(fam. Groot)

Onderhoudswerk:

 • Molen boven de goot geheel geschilderd door Witteman, de molenaar heeft zelf onder de goot en de schuur geschilderd.
 • Voorwolf vernieuwd, achterbalk hersteld.

Molen C

(fam. Van der Lende)

 • Molenhek, schuur en wiekenkruis geschilderd.
 • Erfverharding nabij de schuur en een pad tussen schuur en molen aangelegd.
 • Vloer van de gang (achterhos) geïsoleerd en elektrakabel vastgezet. Start met aftimmeren en isolatie van 1e zolder.

Molen D

(fam. Kreuning)

 • Veiligheidshek rond de molen vervangen (Witteman).
 • Onderdeur aan de vaart zijde vervangen (Witteman).
 • Weeg en fundering geschilderd (molenaar).
 • 10 nieuwe kruirollen en een plank van het voorwolf vervangen (Poland).
 • De molenaar heeft de brandhaspel weggewerkt in een omkasting en nieuwe rookmelders geplaatst.

Molen E

(fam. Van den Aakster)

 • Bij hevige of langdurige regenval is regelmatig overlast van water op het erf dat niet weg kan: het toegangspad, rond de molen en het lage dele van het erf (voormalige Schermerboezem) staan dan blank. Hier wordt in 2018 een oplossing voor gezocht waar mogelijk.
 • De binnenroede wordt slecht. Vervanging wordt opgenomen in de SIM-aanvraag zodat in de periode 2019-2025 deze vervangen kan worden. De roeden zijn in 2008 doorgehaald en er is een interval van 10 jaar gebruikelijk. Voor deze roe lijkt dat niet meer zinvol.
 • De vangstok lijkt wat uit balans. Hij is zeer licht te bedienen waardoor hij de vangbalk min of meer ontlast. Mogelijk wat inkorten.
 • De molen draait erg makkelijk achteruit. Er is geen pal (nooit geweest) maar die zou dit probleem wel ondervangen.

Ambachtsmolen

(fam. Kuijper)

 • Schilderwerk buitenom, raamluiken vervangen (Witteman);
 • De veldmuren aan de zuidzijde worden slecht, herstel in 2018.

Varnebroeker molen

(R. van den Aakster en J. van Vliet)

 • In hoofdzaak teren/schilderen van molen en hut uitgevoerd.
 • Vijzelwiel opnieuw vastgezet door Poland (Oterleek)

Concluderend:

 • De molens draaien veel;
 • de molens (met name de 4 aan de Molenkade) trekken veel publiek, waarbij Molendag steeds de kroon spant. De activiteiten en PR die door de molenaars hiervoor worden georganiseerd dragen hier in grote mate in bij;
 • Door de molenaars wordt flink meegewerkt in het onderhoud van de molens en erven;
 • Er ligt nog veel meer werk te wachten.

Tot zover 2017,
Werkgroep Molenonderhoud, Andreas de Vos