Loading...
Verslag werkgroep molenonderhoud 2017-09-06T17:04:03+00:00

Verslag werkgroep molenonderhoud 2016

Een nieuwe opzet van het jaarverslag van de werkgroep Molenonderhoud. Het wordt wat algemener van opzet wat betekent dat het wat compacter wordt. Geen samenvatting (inclusief lange opsomming van uitgevoerde werkzaamheden) van het jaarverslag dat van de individuele molens wordt ontvangen, maar wel de opvallende zaken.

De reden hiervan is meervoudig: Verhoogde leesbaarheid, Minder werk,
Minder gedetailleerd terwijl toch een beeld wordt gegeven van de uitgevoerde onderhoudswerken aan de diverse molens.
De werkgroep Molenonderhoud bestaat uit bestuurslid Andreas de Vos en aanvullend Greetje Steernberg. Zij is molenaar van De Eendracht in de Bergerhof, tevens actief om namens MSA artikelen te schrijven voor Molenpost. In 2016 is weer veel werk verzet om het molenbezit van Molenstichting Alkmaar en Omstreken in goede staat te krijgen en houden. Dit betreft niet alleen de molens zelf (bouwkundig), maar ook het erf dat toch bepalend is voor het beeld rond de molens. Het streven is een zo goed mogelijk beeld van de molens in hun bedrijfsvaardige tijd te geven. Samen met het draaien/malen van de molens vormt dit de presentatie van dit erfgoed. Het bestuur doet dit niet alleen, dankzij de hulp van onze molenaars en vrijwilligers die zij ter assistentie inschakelen wordt hier in grote mate aan bijgedragen. 2016 was het vierde loopjaar van de Brim-2011 die in 2012 is aangevraagd en toegekend, Waar nodig zijn bij de diverse molens controles en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de cv- ketels, brandblusapparatuur en de bliksemafleiderinstallatie.

De Bosmolen

(fam. Heere): Behalve het normale schilder en teerwerk aan molen en schuur zijn de volgende zaken opvallend: Eikenhouten achterbalk en windpeluw vragen veel zorg. Achterbalk gerepareerd wegens droogscheuren die inwateren. Matige kwaliteit eiken.
Ook windpeluw regelmatig rotte stukken uithakken en nieuwe stukken droog eiken inlijmen. Windpeluw: hulpstuk onder de as tegen inwateren gemaakt, dit werkt. Rietdek: 5 velden onder rietplanken opgestopt en gaas vernieuwd. Metselwerk achterwaterloop + zijvleugels + ca. 2,5 m2 in de vijzelkom: voegwerk hersteld Molen B (fam. Groot): Onderhoudswerk: Rietdek van de kap vervangen + windveren/waterborden en een aantal weegdelen van de schuur.

Molen C

(fam. Van der Lende): Molenaar Aggie Fluitman had in 2015 al aangegeven de molen te willen verlaten. Eind Augustus 2016 is ze verhuisd. Al snel is uit de aangemelde gegadigden op 1 september 2016 een nieuwe molenaar benoemd: Annet van der Lende die met haar gezin (echtgenoot Martin en 2 dochters) de molen gaat bewonen en bemalen.

Molen C heeft ondanks 2x brand toch behoorlijke aantasting door houtknagertjes. Van Lierop is op 12 september geweest voor een herhalingsbehandeling. Molenmaker J.K. Poland heeft de windpeluw terug gekanteld, steenbed afgesteld, zwanenhalzen geplaatst en hangeniersbalken geborgd met beugels. Er is een nieuwe halssteen geplaatst in december. Een elektrakabel in de waterloop boven de vijzel is opnieuw gemonteerd, deze bleek op de vijzelbalk te liggen!

Molen D

(fam. Kreuning): Rietdek op de gehele molen vervangen, inclusief het bijkomende timmerwerk en nieuwe dakgoten. Kap, waterborden, kuip en het wiekenkruis geschilderd.

Molen E

(fam. Van den Aakster): Riet op het achtkant vervangen inclusief het bijkomende timmerwerk en vervanging van 2 kistgaten, aanhelen van een deels weggerot blokkeel en vastzetten/vervangen van een aantal kruikrammen; Herstel en vervanging van ramen, kozijnen en luiken. Gelijk een (eenvoudig) kleuronderzoekje gedaan op het oudste raamkozijn en op basis hiervan + een kleurenfoto uit 1940 een nieuw “oud” kleurenschema opgesteld. Kap, kuip waterborden en wiekenkruis geheel geteerd/geschilderd. Gescheurde halssteen en enkele luiken in de kap vervangen. Ambachtsmolen (fam. Kuijper): Schilderwerk buitenom; Laswerk aan 2 roede (plaatje ingezet t.p.v. gat); Stukje weegdeel aangeheeld. Varnebroeker molen (R. van den Aakster en J. van Vliet) In hoofdzaak teren/schilderen van molen en hut uitgevoerd.

Concluderend:

De molens draaien veel; de molens (met name de 4 aan de Molenkade) trekken veel publiek, waarbij Molendag met gemiddeld steeds wel minimaal 300 bezoekers per molen de kroon spant. De activiteiten en PR die door de molenaars hiervoor worden georganiseerd dragen hier in grote mate in bij; Door de molenaars wordt flink meegewerkt in het onderhoud van de molens en erven; Er ligt nog veel meer werk te wachten.

Tot zover 2016,
Werkgroep Molenonderhoud, Andreas de Vos