Vergaderschema 2017

19 januari bestuursvergadering.

27 januari nieuwjaarsbijeenkomst bestuur en molenaars

16 februari bestuursvergadering

3 maart sponsorbijeenkomst rietdekproject 2016

5 april bestuursvergadering

25 april bestuursvergadering

18 mei bestuursvergadering

15 juni beleidsvergadering

22 juni bestuursvergadering

31 augustus bestuursvergadering

28 september bestuursvergadering

26 oktober bestuursvergadering

23 november bestuursvergadering

14 december vergadering en jaarafsluiting.